Vyhlásenie o ochrane súkromia

1. ÚVOD

Ochrana vášho súkromia je veľmi dôležitá pre spoločnosť CBG MR, spol. s r. o., preto je v našom záujme, aby ste mohli navštíviť naše webové stránky bez potreby zaoberať sa otázkami bezpečnosti. Vo všeobecnosti je možné používať naše webové stránky bez zverejnenia osobných údajov. Nasledujúce vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytne prehľad o tom, ako CBG MR, spol. s r. o. zaručuje ochranu vášho súkromia, typ údajov, ktoré sa zbierajú a ich hlavný účel.

2. ADRESA IP

Adresa IP sa prenáša na každom serveri a dovoľuje serveru vedieť, kam má odoslať odpoveď. Poskytovateľ internetových služieb (ISP) vám poskytne adresu IP, akonáhle sa pripojíte na internet a ISP môže sledovať, ktorá IP adresa bola priradená ku ktorému z jej zákazníkov v daný čas. Pokiaľ je adresa IP uložená, teoreticky je možné identifikovať vlastníka internetového pripojenie prostredníctvom poskytovateľa internetových služieb. Z tohto dôvodu my a naši poskytovatelia štatistík neuložíme IP adresu natrvalo, ale len dočasne na rozpoznanie relácie a z bezpečnostných dôvodov (napr. odvracanie hackerských útokov). IP adresa je okamžite vymazaná, takže všetky zhromaždené údaje sú anonymné a už nie je možné identifikovať používateľa ani cez ISP.

3. COOKIES

3.1. Účel cookies

Aby sme Vám umožnili používať stránky spoločnosti CBG MR, spol. s r. o. bez akýchkoľvek obmedzení, používame tzv. cookies. Cookies pre relácie (Session Cookies) sú malé balíky informácií, ktoré sa automaticky ukladajú do súboru v pamäti návštevníka počítača. V týchto cookies je uložené náhodne vytvorené a jedinečné identifikačné číslo, tzv. ID relácie. Cookies navyše obsahujú informácie o ich pôvode a dĺžke života. Tieto súbory cookie nemôžu ukladať žiadne iné údaje. Umiestnenie cookies pre relácie neumožňuje zobraziť súbory vo vašom počítači.

Po ukončení relácie, t. j. po zatvorení okna prehliadača, sú cookies pre relácie automaticky odstránené.

Na to, aby ste mohli používať služby webových stránok, ktoré vyžadujú overenie, musíte aktivovať súbory cookie relácie.

3.2. Sledovanie cookies

Kedykoľvek navštívite našu webovú stránku, niektoré údaje, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na štatistické vyhodnotenie. Rozsah týchto údajov je opísaný nižšie. Údaje sa používajú iba interne a slúžia predovšetkým na neustále zlepšovanie našich webových stránok a prispôsobovanie ich tak, aby vyhovovali vašim obchodným alebo osobným požiadavkám.

Na účely sledovania používame nástroj Piwik (piwik.org). Počas návštevy našich webových stránok zhromažďujeme a vyhodnocujeme nasledujúce údaje, ktoré váš prehliadač pošle na náš server. Údaje sa zhromažďujú pomocou JavaScriptu, ktorý je spustený z každej našej webovej stránky. JavaScript umiestni do vášho počítača sledovací súbor cookie, ktorý identifikujte reláciu prehliadača a rozpozná opakovaný prístup na web.

Zbierajú sa tieto údaje:

 • Žiadosť (názov požadovaného súboru údajov) (napr. slovakia.novomatic.com/sk/pobocky) vrátane parametrov
 • Typ a verzia prehliadača (napríklad Internet Explorer 6.0)
 • Jazyk prehliadača (napríklad nemčina)
 • Používaný operačný systém (napr. Windows XP)
 • Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • Rozlíšenie obrazovky
 • Aktivácia JavaScript
 • Nainštalované doplnky (Java, Flash, Real, Quicktime, ...)
 • Zapnuté / vypnuté súbory cookie
 • Bitová hĺbka farby
 • Adresa URL odkazu (predtým navštívená webová stránka vrátane parametrov, napríklad vyhľadávacích položiek vo vyhľadávaní motory, ...)
 • Adresa IP na identifikáciu krajiny pôvodu. Samotná adresa IP sa používa iba pre geografické prideľovanie a identifikáciu poskytovateľa a potom sa znova okamžite odstráni.
 • Čas a dátum prístupu
 • Kliknutia

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste vložili do niektorého z našich formulárov, pre získanie informácie, alebo kontaktovanie nás, sú tiež uložené. CBG MR, spol. s r. o. použije vaše osobné údaje výlučne v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi.

3.3. Manipulácia s cookies

Nastavenia prehliadača vám umožňujú nastaviť spôsob, akým chcete pracovať so súbormi cookie. Štandardne je prehliadač nastavený na prijímanie súborov cookie pre relácie. Máte možnosť odmietnuť používanie súborov cookie pre relácie.

3.4. Zoznam cookies

Táto stránka používa nevyhnutné a štatistické cookies.

Nevyhnutné cookies sú bezpodmienečne potrebné pre chod stránky a pomáhajú vytvoriť jej základnú funkcionalitu, ako je navigácia medzi jednotlivými podstránkami a prístup k bezpečnej zóne. Stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies.

Názov Poskytovateľ Zámer Expirácia Typ
PHPSESSID slovakia.novomatic.com Zachováva stav používateľovej session medzi požiadavkami na jednotlivé stránky. Session HTTP
CookieConsent slovakia.novomatic.com Zachováva stav používateľovho súhlasu s použitím cookies na tejto stránke. 1 rok HTTP

 

Štatistické cookies pomáhajú vlastníkovi stránky zistiť, ako používatelia so stránkou interagujú. Používa sa na to anonymné zbieranie informácií. Analýza návštevnosti pomocou Google Analytics a pomocou Matomo (Piwik) neukladá osobné údaje.

Názov Poskytovateľ Zámer Expirácia Typ
_ga .novomatic.com Registruje unikátne ID použité pre generovanie štatistických dát používania stránky návštevníkom pomocou Google Analytics. 2 roky HTTP
_gid .novomatic.com Registruje unikátne ID použité pre generovanie štatistických dát používania stránky návštevníkom pomocou Google Analytics. 2 dni HTTP
_gat_gtag_UA-108658944_1 .novomatic.com Sledovanie návštevnosti stránky cez Google Analytics. 1 deň HTTP
_pk_id.59.d6f2 slovakia.novomatic.com Identifikačné číslo pre Matomo (Piwik). 1 rok HTTP
_pk_ses.59.d6f2 slovakia.novomatic.com Informácia o relácii pre Matomo (Piwik). 1 deň HTTP

 

4. POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť CBG MR, spol. s r. o. považuje súkromie (ochrana údajov), bezpečnosť informácií a spoľahlivosť za základ pre stabilné a úspešné vzťahy so zákazníkmi. Preto by sme radi využili túto príležitosť na informovanie o Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré používame pre celé CBG MR, spol. s r. o.

4.1. Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia a bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá.

Všetky dátové aplikácie, ktoré prevádzkuje CBG MR, spol. s r. o. sú v súlade s ustanoveniami General Data Protection Regulation of the European Union (skrátene ako GDPR), ako aj inými predpismi špecifickými pre danú oblasť. V súlade s článkom 5 GDPR sú všetci zamestnanci povinní spracovať vaše osobné údaje zákonným a férovým spôsobom, pričom je to spôsob pre vás zrozumiteľný a je v súlade s tajomstvom údajov podľa článku 6 zákona o ochrane údajov (DPA).

Splnenie predpisov o ochrane údajov a bezpečnosti údajov je v celom rozsahu zaručené podľa nasledujúcich záväzných opatrení:

 • Koncepcia ochrany osobných údajov
 • Pravidlá ochrany osobných údajov
 • Program ochrany osobných údajov
 • Systém ochrany osobných údajov

4.2. Koncepcia ochrany osobných údajov

Koncepcia ochrany osobných údajov stanovuje požadovanú úroveň ochrany údajov (ochrana požiadavky), ako ich definovali právni zástupcovia spoločnosti CBG MR, spol. s r. o. Toto slúži ako základ pre vývoj požiadaviek na politiku ochrany súkromia a neustály proces zlepšovania ochrany súkromia v rámci celej spoločnosti CBG MR, spol. s r. o.

4.3. Zásady ochrany osobných údajov

Z dôvodu posúdenia procesov súvisiacich s ochranou súkromia a príslušnej ochrany údajov bola vypracovaná písomná politika ochrany osobných údajov pre CBG MR, spol. s r. o. slúžiaca ako základ pre implementáciu programu ochrany súkromia a vytvorenie systému ochrany osobných údajov.

4.4. Program ochrany osobných údajov

Ako súčasť programu ochrany osobných údajov sú ciele ochrany údajov priebežne špecifikované a opatrenia, ktoré sa majú implementovať, sú definované vo forme pracovného programu a sú poskytnuté príslušné termíny implementácie.

4.5. Systém ochrany osobných údajov

Systém ochrany súkromia definuje pravidlá, politiku, opatrenia, zdroje, metódy, zodpovednosti, postupy a organizačné štruktúry na implementáciu a monitorovanie Programu Súkromia.

Navrhnutý podľa medzinárodných noriem ISO 9001: 2008 a ISO / IEC 27001: 2005, naš program ochrany súkromia je v súlade s modelmi PDCA (Plan, Do, Check, Act) na dosiahnutie kontinuity zlepšovania.

4.6. Spracovateľské činnosti

V súlade s článkom 30 GDPR, CBG MR, spol. s r. o. udržiava takzvaný "záznam o spracovaní činnosti", v ktorom sú zdokumentované používané dátové aplikácie CBG MR, spol. s ro , ako aj príslušné spracovateľské aktivity. Tento existujúci záznam by mal byť vždy aktualizovaný v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov v článku 30 GDPR.

4.7. Osobitné kategórie osobných údajov

CBG MR, spol. s r. o. na svojej webovej stránke nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 (1) GDPR.

4.8. Zaručená ochrana údajov

V zásade nespracovávame vaše osobné údaje bez vášho súhlasu alebo bez existujúceho zmluvného vzťahu s Vami a dohodnutého účelu. Vaše osobné údaje uložíme v súlade s platnými predpísanými zákonnými lehotami.

4.9. Prenos a odovzdanie údajov

Akýkoľvek prenos osobných údajov tretím stranám sa uskutočňuje iba s vaším súhlasom. Výnimkou z tohto sú prenosy dát, ktoré sú potrebné z dôvodu právnej povinnosti alebo plnenia zmluvy. Prevod osobných údajov spracovateľom (poskytovateľom služieb) sa v zásade obmedzuje na tieto podmienky a na poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie príslušných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a zabezpečovalo ochranu práv dotknutej osoby.

4.10. Zabezpečenie dát

Technológie používané spoločnosťou CBG MR, spol. s r. o. na spracovanie vašich osobných údajov (hardvér, softvér, sieť, infraštruktúra) vyhovujú najnovším bezpečnostným technológiám. Vhodné technické a organizačné opatrenia boli prijaté s cieľom dosiahnuť súlad s predpismi a požiadavkami GDPR.

5. INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ POSKYTOVAŤ

Týmto Vás týmto informujeme o osobných údajoch spracovaných na tejto webovej stránke a Vašich nárokoch a právach na ochranu osobných údajov.

5.1. Kategórie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zadávate pri vyplňovaní formulárov pre "Žiadosť o informácie", "Aplikácia" a "Kontaktujte nás". CBG MR, spol. s r. o. spracováva vaše osobné údaje výhradne v kontexte účelu, na ktorý ste dobrovoľne poskytli svoje údaje pri výkone svojho práva na informačné sebaurčenie. Tento súhlas na spracovanie vašich osobných údajov na uvedené účely zostáva platný, pokiaľ ho nezrušíte v rámci predpisov na ochranu údajov.

5.2. Právo na prístup k osobným údajom

V súlade s ustanoveniami GDPR máte kedykoľvek k dispozícii informácie o údajoch spracované v CBG MR, spol. s r. o. o vašej osobe, o ich pôvode, možných príjemcov a o účele využívania údajov. Informácie je možné získať na základe písomnej žiadosti od oddelenia ochrany údajov spoločnosti CBG MR, spol. s r. o. , na adrese uvedenej v bode 5.10. Ak boli splnené zákonné požiadavky na spracovanie vašej žiadosti o prístup k osobným údajom, poskytneme vám príslušný prístup k vašim osobným údajom v lehote 1 (jedného) mesiaca.

5.3. Právo na vymazanie

V súlade s ustanoveniami GDPR máte právo kedykoľvek vymazať vaše osobné údaje, ktoré spracoval CBG MR, spol. s r. o. , ak vaša žiadosť o vymazanie nie je v rozpore s prípadnými zákonnými lehotami alebo inými právnymi povinnosťami. Ak sú splnené všetky predpoklady pre implementáciu vašej žiadosti o vymazanie, dodržiavame ju a vymažeme vaše údaje v priebehu 1 (jedného) mesiaca.

5.4. Právo na námietku

V súlade s ustanoveniami GDPR máte právo - pokiaľ spracovanie vašich osobných údajov nie je ustanovené zákonom - namietať proti porušeniu dôvernosti záujmov, ktoré si zaslúžia ochranu. Ak sú splnené tieto predpoklady, odstránime vaše údaje v lehote 1 (jedného) mesiaca, berúc do úvahy všetky zákonné lehoty.

5.5. Právo na obmedzenie spracovania

V súlade s ustanoveniami GDPR máte právo obmedziť spracovanie osobných údajov za určitých podmienok. Ak boli splnené všetky zákonné predpoklady, obmedzíme spracovanie vašich osobných údajov v priebehu 1 (jedného) mesiaca.

5.6. Kategórie príjemcov

Údaje nebudú odovzdané príjemcom, ktorí tieto údaje používajú na svoje vlastné účely. Žiadny prenos na príjemcov v tretej krajine (mimo EÚ) alebo v medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje. Taktiež neexistuje žiadny automatický rozhodovací proces.

5.7. Právo na prenos údajov

Neexistuje žiadne právo na prenos údajov.

5.8. Zrušenie súhlasu

V súlade s ustanoveniami GDPR máte právo odvolať svoj súhlas na spracovanie vašich osobných údajov kedykoľvek bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov. V tomto prípade nebudeme ďalej spracovávať vaše údaje a vymažeme ich, berúc do úvahy všetky zákonné lehoty uchovávania údajov, v priebehu 1 (jedného) mesiaca.

5.9. Sťažnosti rakúskemu úradu pre ochranu údajov (Datenschutzbehörde - DSB)

V súlade s ustanoveniami GDPR a rakúskeho zákona o ochrane údajov (Datenschutzgesetz - DSG), máte právo sťažovať sa rakúskemu orgánu na ochranu údajov, ak sa nazdávate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje GDPR alebo rakúske údaje Zákon o ochrane.

5.10 Úrad

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

5.11. Prevádzkovateľ a zodpovedná osoba

Vaša dôvera je pre nás veľmi dôležitá. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vášho osobné údaje CBG MR, spol. s r. o. , neváhajte kontaktovať oddelenie ochrany údajov CBG MR, spol. s r. o. písomne ​​na tejto adrese:

CBG MR, spol. s r. o.
Stará Prievozská 2
Bratislava 821 09
Slovensko
Tel: (+421-2- 534 176 24)

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy zodpovedna.osoba@cbgmr.sk