IMPRESSUM

Spoločnosť: CBG MR, spol. s.r.o.
Sídlo: Stará Prievozská 2, 82109, Bratislava
IČO 52017435
Web:  
Obchodný register: www.orsr.sk
Odvetvie: herne a stávkové spoločnosti
NACE: 92000
Najvyšší výkonný predstaviteľ: Lubomír Slezácek

 

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=447574&SID=2&P=0